" /> بالش پشت کمری - گرین رست

بالش پشت کمری

بالش شکل نیمه ماه استفاده شده در موقعیت صحیح نشسته برای حفظ شکل صحیح نشستن ، افزایش راحتی نشستن و کاهش دردهای کمر موثر است. به این بالش های طبی صندلی، بالش پشت کمری هم گفته می شود که به راحتی بر روی انواع صندلی ارادی و منزل قابل نصب و استفاده است.

بالش پشت کمری GR 136

مناسب برای استفاده در خودرو –صندلی اداری و… مناسب برای افرادی که گودی کمر و مشکلات ستون فقرات وارتروز گردن دارند این محصول به صورت خودکار ستون فقرات را در یک راستا قرار داده و باعث کاهش دردهای کمر و گردن میشود.

بالش پشت کمری گرین رست