" /> آرتور چیست؟و چرا باید از بالش های مموری فوم استفاده کنید؟ - گرین رست

آرتور چیست؟و چرا باید از بالش های مموری فوم استفاده کنید؟

آرتور چیست؟و چرا باید از بالش های مموری فوم استفاده کنید؟

آرتروز(****)به معنی صدمه دیدن و از بین رفتن مفاصل استبیشتر مفتصل ****ارتورز هستند که وزن بیشنری روی آنها میباشداعم آن مفاصل زانو ،ستون فقرات و گردن

هر چیزی که باعث ***وزن روی مفاصل بیشتر شود اعم از چاقی،خواب نامناسب و …. خطر ابتدا به ارتروز را افزایش می دهدو بلعکس

یک ویژگی بالش های مموری فوم این است که هنگام استراحت ستون فقرات و سرو گردن را در یک راستا قرار می دهدو وزن را روی مفاصل *** دارد و باعث بهبود می شود

همین هم برای گرماس که هنوز به ارتروز میتدا می شده اند و کسانی که از ارتورز ***مفید و حائهض اهمیت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *